Երկրաչափություն

307-312

307.
P=32սմ
A=32:4=8սմ
8*8=64
64:45=1,4սմ
308.
<AMB=30o, BM=20o
AM=30-20=10o
AB=10o
10*10=100o
309.
BK=5սմ
KC=7սմ
BA=5սմ
5+7=12
310.
(a+2a)*2=42
6a=42
a=7
AB=CD=7
AD=BC=14
7*14=98սմ
311.
S1=5,5*6=33մ2
S2=30*5=150սմ2=0,015մ2
S=33:0,015=2200 հատ
312.
S1=3*2,7=8,1մ2
15սմ=0,15մ
S2=0,15*0,15=0,0225մ2
S=8,1:0,0225=360 հատ