Երկրաչափություն

Խնդիրներ՝

1․ 11.1 մ և 3.6 մ կողմերով ուղղանկյան ձև ունեցող սենյակի հատակը պետք է պատել ուղղանկյուն սալիկներով: Սալիկի երկարությունը 30 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 10 սմ:
30սմ=0,3մ
10սմ=0,1մ
S1=0,1×0,3=0,03մ2
S2=11,1×3,6=39,96մ2
S2=39,96:0,03=1332մ2

Քանի՞ սալիկ կպահանջվի սենյակի հատակը պատելու համար:

2․ Գտիր ուղղանկյան a և b կողմերը, եթե դրանց հարաբերությունը 2:5 է, իսկ ուղղանկյան մակերեսը 1210 մ2 է: 
10×2=1210
x2=1210:10=121
x*x=121
x=11
2x=2*11=22
5x=5*11=55

3․ Որքա՞ն են ուղղանկյան կողմերը, եթե նրա պարագիծը 22 սմ է, իսկ մակերեսը՝ 30 սմ²:

Դասագրքից՝ 298, 299, 301, 303, 305, 306

ա) 1,2*1,2=1,44սմ2
բ) 3/4*3/4=9/16դմ2
գ) 10/3*10/3=100/9մ2

ա) 16:4=4սմ
բ) 25:5=5դմ
գ) 2,25:1,5=1,5մ

ա) օրինակ՝ S=9*9=81
9*3=27
27*27=729
729:81=9
կմեծանա 9 անգամ
բ) օրինակ՝ S=10*10=100
10:2=5
5*5=25
100:25=4
կփոքրանա 4 անգամ

ա) S=a*b=8,5*3,2=27,2սմ2
բ) S=a*b=2/3*1,2=0,8սմ2
գ) b=S:a=684:32=21,375սմ
դ) a=S:b=1215:0,45=2700

Օրինակ՝
m=12սմ
S=96սմ2
n-?
__________________
n=96:12=8սմ
P=(12+8)*2=40սմ