Նախագիծ 1 տարի պատմություն

Ջրածին- քիմիայան տարրը H

Կարգաթիվը 1, +1

Ատոմային զանգված 1

Մեկ ատոմի զանգված-1

Ատոմի բաղադրություն-

1Е, 1P, 1N