Պինդ մարմինների, հեղուկների և գազերի

Ճնշման ուժ և ճնշում:

Ֆիզիկա 7 էջ 102-105:

Կատարել էջ104-ի հարցերը և առաջադրանքները:

Էջ 105ի թեմայով պատրաստել նյութ:

Բերել հետաքրքիր փաստեր ֆիզիկոս Բլես Պասկալի մասին:

Կրկնել բոլոր ուժերը, բանաձևերը: