Աշխարհագրություն

  1. Ի՞նչ դեր ունի տրանսպորտը ժամանակակից տնտեսության համար:
    Տրանսպորտի միջոցով մարդիկ կարողանում են տեղափոխել տարբեր իրեր, մթերքներ և իրենց:
  2. Բացատրել հետևյալ հասկացությունները. բեռնաշրջանառություն, ուղևորաշրջանառություն
    Բեռնաշրջանառություն-Տրանսպորտով փոխադրվող բեռների քանակը որոշ ժամանակում:
    Ուղևորաշրջանառություն-Տրանսպորտով փոխադրվող մարդկանց քանակը որոշ ժամանակում:
  3. ՀՀ համար տրանսպորտի որ տեսակներն են ավելի կարևոր: Ինչու՞ Հայաստանը փակ սահմաններ ունի երկու հարևանների հետ , ելք չունի դեպի ծով և հայ գործարարները, բեռնափոխադրման առումով, բազմաթիվ խնդիրների են բախվում:  Կարևոր է Հայաստանի օդային կապի զարգացումը աշխարհի հետ, բայց առաջնային պետք է զարգացնել երաթուղային տրանսպորտը: