Հայոց լեզու

Գրել պարզ , մեկ արմատից կազմված բացարձակ թվականներ՝
1, 2, 3
Գրել ածանցով կազմված բացարձակ թվականներ՝
հնգական, հիսուն, վաթսուն
Գրել բարդ կամ բարդածանցավոր բացարձակ թվականներ՝
բարդ-26, 17
բարդածանցավոր-39, 35
Կցական և հարադրական բարդություններ։
կցական-1-99
հարադրական-100-ից սկսվող
1. Տրված թվերը գրի՛ր այբուբենի տառերի թվային արժեքով՝ 624, 331, 1989, 6500: Տառերի թվային արժեքով գրի՛ր նաև քո ծննդյան թիվը:
1. Գրի՛ր բացարձակ թվականի երկու օրինակ:
Երկու, չորս
2. Գրի՛ր կոտորակային թվականի երկու օրինակ:
Մեկ երրորդ, վեց հինգերորդ
3. Գրի՛ր բաշխական թվականի երկու օրինակ:
Հնգական, չորս-չորս
4. Գրի՛ր դասական թվականի երկու օրինակ:
Առաջին, երկրորդ
5. Տրված թվականները գրի՛ր տառերով և հայակական այբուբենի տառերի թվային արժեքով՝ 1967, 5006-րզ, 305-յե, 441-նխա, 67-կէ, 53-ծգ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s