Երկրաչափություն

1․

Ընտրիր նկարին համապատասխան պնդումները:

3taisnes1kr.PNG

Տրված ուղիղները`

 • չեն հատվում
 • զուգահեռ են
 • հատվում են

2․Եթե հարթության վրա երկու ուղիղներ զուգահեռ են, ապա այդ ուղիղները չեն հատվում:

 • ճիշտ է
 • սխալ է

3․c ուղիղը հատում է a և b զուգահեռ ուղիղները՝ a∥b: Նշիր այն պնդումները, որոնք ճիշտ են:

 • Միակողմանի անկյունների գումարը 360 աստիճան է:
 • Խաչադիր անկյունները հավասար են:
 • Համապատասխան անկյունները հավասար են:
 • Խաչադիր անկյունների գումարը 360 աստիճան է:
 • Համապատասխան անկյունների գումարը 360 աստիճան է:
 • Միակողմանի անկյունները հավասար չեն:
4_platlenkaIR3.PNG

4․Ճիշտ է արդյո՞ք հետևյալ պնդումը`EI∥AB:

 • սխալ է
 • ճիշտ է
paralT2BezB.PNG

5․Հայտնի է, որ երկու զուգահեռ ուղիղներ հատվում են երրորդ ուղղի կողմից:

Եթե∢7=15°,ապա∢3=15°-ի:

6․c ուղիղը հատում է a և b ուղիղները: Նշիր այնպիսի անկյուն, որը տրվածի հետ կազմի խաչադիր անկյունների զույգ:

paralT1.PNG

∢5-ը և

 • 6
 • 1
 • 3
 • 4
 • 7
 • 8
 • 2

7․Գտիր այնպիսի անկյուն, որը տրվածի հետ կազմի համապատասխան անկյունների զույգ: ∢8-ը և

u1r2.PNG
 • 3
 • 6
 • 1
 • 4
 • 7
 • 2
 • 5

8․c ուղիղը հատում է a և b զուգահեռ ուղիղները:
Նշիր 4 անկյանը հավասար անկյունները:

paralT2.PNG
 • 8
 • 1
 • 5
 • 3
 • 7
 • 6
 • 2

9․Երկու զուգահեռ ուղիղները հատվում են երրորդ ուղղի կողմից:

paralT2rBezBr2.PNG

Գտիր այն անկյունը, որի գումարը տրվածի հետ հավասար է 180 աստիճանի: ∢7-ը և

 • 8
 • 6
 • 2
 • 5
 • 3
 • 4
 • 1

10․Գծիր ABC եռանկյունը և տար DE∥CA հատվածները: Հայտնի է, որ՝ D∈AB, E∈BC, ∢CBA=71°,∢EDB=42°

Հաշվիր ∢BCA=247o
71+42=113o
360-113=247o

Par_trijst.png

11․Այս գծագրի վերաբերյալ հայտնի է հետևյալը՝ DB=BC, DB∥MC, ∡BCM=158° Գտիր ∡1 անկյան մեծությունը: ∡1=180-152=22o

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s