Հայոց Լեզու

Տրված բառերի մեջ մտնող հնչյունները գրի՛ր:

Օրինակ`

հարևան- հ, ա, ր, է, վ, ա, ն:

Յուրաքանչյուր, արհամարհել, ակնդետ, լուսնկա, ուղևորվել, երկաթյա, Սեբաստիա, հիացմունք:

Յ,ու,ր,ա,ք,ա,ն,չ,յ,ու,ր ա,ր,հ,ա,մ,ա,ր,է,լ ա,կ,ը,ն,դ,է,տ լ,ու,ս,ը,ն,կ,ա ու,ղ,է,վ,վ,օ,ր,վ,է,լ ե,ր,կ,ա,թ,յ,ա ս,ե,բ,ա,ս,տ,ի,ա հ,ի,ա,ց,մ,ու,ն,ք,

2. Ծանոթացի՛ր հնչյունների տեսակներին: Կարդա՛ տեքստը՝  հղում 

3. Գրի՛ր տրված պայմաններին բավարարող հինգական բառ:

ա) Սկսվեն ձայնավորով և ավարտվեն խուլ բաղաձայնով:

Աշխարհ

բ) Սկսվեն ձայնավորով և ավարտվեն ձայնեղ բաղաձայնով:

Էջ

գ) Սկսվեն ձայնեղ բաղաձայնով և ավարտվեն ձայնավորով:

Ժաննա

դ) Սկսվեն խուլ բաղաձայնով և ավարտվեն ձայնավորով:

Շուշի

ե) Սկսվեն և ավարտվեն ձայնավորով:

Ավտոմեքենա

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s