Բնագիտություն

1.Ո՞ր բույսեր են կոչվում ծաղկավոր: Ի՞նչ օրինակներ գիտեք:

Ծաղկավոր բույսեր (ծածկասերմեր) բույսերի ամենակատարելագործված և գերիշխող տիպը:Ծաղիկներով բույսերը կոչվում են ծաղկավոր կամ ծածկասերմ:Մասրենի,երեքնուկ,բամբակենի,մեխակ….
2. Ի՞նչ են օրգանները: Բույսերի ի՞նչ օրգաններ կարող եք թվարկել:

Օրգանը մարմնի մաս է,որն ունի որոշակի կառուցվածք,ձև և տեղ օրգանիզմում:Արմատ,ընձյուղ:

3. Ի՞նչ է արմատը, ի՞նչ գործառույթ է կատարում բույսի օրգանիզմում:

Արմատը օրգան է:Արմատներով բույսն ամրանում է:Արմատային համակարգը ոչ միայն բույսն ամրացնում է հողին,այլև հողից կլանում է ջուր և նրա մեջ լուծված հանքային աղեր:

4. Ինչո՞վ են միմյանցից տարբերվում բույսերի արմատները:

Լինում են գլխավոր, հավելյալ և կողքային արմատներից:

5. Ինչպիսի՞ արմատային համակարգեր կան բույսերում: Ինչո՞վ են
դրանք միմյանցից տարբերվում: Արմատային համակարգը լինում է առանցքային՝լավ ռզարգացած գլխավոր արմատով,և փնջաձև՝ցորեն,սոխ,սխտոր…


6. Փորձե՛ք որոշել, թե ինչպիսի՞ արմատային համակարգ ունեն ձեր շրջապատի ծանոթ բույսերը:

Կողքային