Բնագիտություն

Հարցեր

1*Մանրացումը, լուծումը, գոլորշացումը ֆիզիկական երեւույթներ են, որոնց ընթացքում նոր նյութ չի առաջանում:

Շինարարության մեջ կիրառվում են չհանգած կիրը ՝ CaO և ավազը՝ SiO2: Դրանք կիրառվում են նաև ցեմենտի, բետոնի և ապակու արտադրությունում:2*Անվանե՛ք բնության մեջ եւ կենցաղում հանդիպող օքսիդներ, նկա-
րագրե՛ք դրանց:Օքսիդներ, երկտարր միացություններ են, որոնք բաղկացած են որևէ տարրի և թթվածնի ատոմներից։Մեր շրջապատում կան բազմաթիվ օքսիդներ՝ ջուր՝ H2O (ջրածնի օքսիդ), ածխաթթու գազ՝ CO2 (ածխածնի օքսիդ), ավազ՝ SiO2 (սիլիցիումի օքսիդ) և այլն։ Բազմաթիվ հանքատեսակներ նույնպես պարունակում են օքսիդներ։Հանքային  ջրերի գազավորման  և հրուշակեղենի արտադրության մեջ լայն կիրառություն ունի ածխաթթու գազը՝ CO2-ը:

Արտաքին ազդեցության հետևանքով մարմնի ձևի և չափերի փոփոխությունը կոչվում է դեֆորմացիա:3*Ի՞նչն են անվանում դեֆորմացիա:Ներկայացրե՛ք դեֆորմացիայի օրինակներ:Այն դեֆորմացիան, որի դեպքում արտաքին ազդեցությունը վերացնելուց հետո մարմինը վերականգնում է իր ձևն ու չափերը, կոչվում է առաձգական, հակառակ դեպքում` ոչ առաձգական կամ պլաստիկ:

Օրինակ

Եթե պողպատից պատրաստված զսպանակը սեղմենք, ապա նա կփոխի իր ձևը, այսինքն` կդեֆորմացվի: Եթե հեռացնենք ձեռքը, ապա առաձգականության ուժի շնորհիվ զսպանակը կվերականգնի իր սկզբնական ձևը և չափերը:

Օրինակ

Երբ ծանրոցը դնում ենք հենարաններ ունեցող տախտակի վրա, տախտակը ճկվում է։ Նրա մեջ առաջացած առաձգականության ուժը բեռի վրա ազդում է ուղղաձիգ դեպի վեր և հավասարակշռում է ծանրոցի կշիռը։ Բեռը հեռացնելուց հետո տախտակը վերականգնում է իր ձևը, հետևաբար նրա դեֆորմացիան առաձգական է:

Մայրենի

Լեզվական աշխատանք

Առաջ.252
Կետերը փոխարինել դերանուններով
_Երբ ցանկանաս,արի՛,իմ դուռը միշտ բաց է քո առաջ:
_Ե՞րբ կանչեցիր,որ չեկա:
Ու՞ր է տանում այս քարքարոտ և անհրապույր ճանապարհը:
Ուր տանես,կգամ քեզ հետ:
Ճամփորդն ի՞նչ էր պատմում իր տեսած երկրների մասին:
Ես քեզ պատմում եմ,ինչ լսել եմ,ոչինչ չեմ հորինում:
Որքա՞ն է խորությունը,որ չես ուզում մտնել:
Քարանձավ չմտավ,որքան էլ համոզեցին ընկերները:


Առաջ.254
Փոխարինել մեկ բառով(բայով)
Բարկությունից կամաց_կամաց գունատվում էր:
Տերևներն արդեն դեղնել էին:
Հայացքն ավելի ջերմացել էր:
Մի քիչ էլ առաջացավ և կանգնեց:
Ուշացար,հյուրերն արդեն գնացել են:
Նրա այդ շարժումից թագվորը նորից քարացավ:
Ծառերը ծաղկել են.գարուն է:
Քարը բակում հավաքեցին,որ հաջորդն գործն սկսի:
Ինչքան հեռանում է էր,քայլերը դանդաղում էին:
Ամպամած է,անձրև է գալու:

Առաջ.257
Ավելացնել դերանուններ
Դու մեծացար,մենք բերեցինք,դա բերելիս,մենք ավելացնենք,դրոն ավելացրած,դու դիր,դուք անցեք,նա կամենում է,նրանք կապրեն:

Առաջ.258

Ա խմբի բայերը կարելի է անվանել դիմավոր բայեր,որովհետև ցույց են տալիս դեմք,թիվ,ժամանակ,եղանակ,սեռ:
Բ խմբի բայերը կարելի է անվանել անդեմ բայեր,որովհետև չունեն դեմք,թիվ,ժամանակ,,եղանակ:


Առաջ.259
Շատ բարձր ջերմաստիճանից հալվել էր:
Պայուսակս մոռացել էի:
Մի փոքր հանգստացել եմ:
Պատմությունից բան չհասկացա:
Առավոտից երեկո նույն բանի մասին էի մտածում: