Մաթեմատիկա

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

07.12.2019

638. Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք բազմապատկման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.
ա) +7, –4 = -28
+7 x (-4) = -28
-4 x (+7) = -28
գ) –2, +8 = -16
-2 x (+8) = -16
+8 x (-2) = -16
ե) +17, –1 = -17
+17 x (-1) = -17
-1 x (+17) = -17
է) –8, 0 = 0
-8 x 0 = 0
0 x (-8) = 0
բ) –5, –11 = +55
-5 x (-11) = +55
-11 x (-5) = +55
դ) +12, –12 = -144
+12 x (-12) = -144
-12 x (+12) = -144
զ) +1, –24 = -24
+1 x (-24) = -24
-24 x (+1) = -24
ը) 0, +32 = 0
0 x (+32) = 0
+32 x 0 = 0
639. Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք բազմապատկման զուգորդական օրենքի ճշտությունը.
ա) +9, –2, +3 = -54
(-2 x (+3)) x (+9) = -54
դ) +5, –8, –5 = +200
(-5 x (-8)) x (+5) = +200
է) –4, +20, –3 = +240
(-3 x (+20)) x (-4) = +240
բ) –5, +4, +7 = -140
(-5 x (+4)) x (+7) = -140
ե) +2, +15, –6 = -180
(+2 x (+15)) x (-6) = -180
ը) –30, +4, 0 = 0
(-30 x (+4)) x 0 = 0
գ) –6, –10, +8 = +480
(-6 x (-10)) x (+8) = +480
զ) –16, –3, –9 = -432
(-16 x (-3)) x (-9) = -432
թ) +9, 0, –21 = 0
(+9 x 0) x (-21) = 0
640. Ստուգե՛ք, որ ամբողջ թվերի հետևյալ եռյակների համար ճիշտ է բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ.
ա) –5, –6, –11
-11 x (-5 + (-6)) = -11 x (-5) + (-11) x (-6) = 55 + 66 = 121
գ) +2, –10, +7
-10 x (+2) + (+7) = -10 x (+2) + (-10) x (+7) = -20 + (-70) = -90
ե) +8, 0, –17
0 x (-17 + (+8)) = 0 x (-17) + 0 x (+8) = 0
բ) 0, –8, +12
0 x (-8 + (+12)) = 0 x (-8) + 0 x (+12) = 0
դ) –16, –18, +20
-16 x (-18 + (+20)) = -16 x (-18) + (-16) x (+20) = -608
զ) –6, –1, –19
-1 x (-6 x (-19)) = -1 x (-6) + (-1) x (-19) = 25
641. Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.
ա) (–2) · (+3) · (–7) = +42
1. -7 x (+3) = -21
2. -21 x (-2) = +42
գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2) =
1. -5 x (-2) = +10
2. -4 x (+3) = -12
3. +10 x (-12) = -120
բ) (–1) · (–1) · (–1 ) = -1
-1 x (-1) = +1
+1 x (-1) = -1
դ) (+7) · (–3) · (+4) · (–5) =
1. +7 x (-3) = -21
2. +4 x (-5) = -20
3. -21 x (-20) = +420

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s